ให้นักศึกษาพกบัตรประจำตัว

ให้นักศึกษาพกบัตรประจำตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนัสุนทา กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องพกบัตรประจำตัวนักศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
08. 2017