ให้นักศึกษาพกบัตรประจำตัว

ให้นักศึกษาพกบัตรประจำตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนัสุนทา กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องพกบัตรประจำตัวนักศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
02. 2018