ให้นักศึกษาพกบัตรประจำตัว

ให้นักศึกษาพกบัตรประจำตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนัสุนทา กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องพกบัตรประจำตัวนักศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่ม
10. 2017