หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมสร้างกิจกรรมในโครงการปันน้ำใจ ครั้งที่ 14
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมสร้างกิจกรรมในโครงการปันน้ำใจ ครั้งที่ 14

admin im
2018-09-06 13:53:35

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมสร้างกิจกรรมในโครงการปันน้ำใจ ครั้งที่ 14


เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ อรัญ ขวัญปาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ดร.ไสว ศิริทองถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมสร้างกิจกรรมในโครงการปันน้ำใจ ครั้งที่ 14 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ห้องเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา 
ให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


ประชาสัมพันธ์ : รายงาน