หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม > ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

admin im
2018-09-06 13:54:40

ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจำปีการศึกษา 2561


วันที่ 4 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผลการเลือกตั้ง
นายพงษ์พันธ์ กุลพูนทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 459 คน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา : ภาพข่าว