หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม > ศึกษาดูงาน Ajinomoto
ศึกษาดูงาน Ajinomoto

admin im
2018-09-06 13:56:47

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน 
ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ดร.ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชา ได้นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง
ซอยสุขสวัสดิ์ 43 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด อาทิ ผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” กาแฟสำเร็จรูป “เบอร์ดี้” บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ยำยำ” และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

ทางบริษัทฯ ได้มีการบรรยายถึงกระบวนการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบการจัดส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ระบบบำบัดของเสีย อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมของกระบวนการผลิตและบรรจุหีบห่อบางส่วน เพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนในสถานประกอบการจริง เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง ผลจากการเยี่ยมชม นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงแล้ว นักศึกษายังได้รับแจ้งอีกว่า ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจมาสมัครเข้ารับการฝึกงาน (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ) หรือมาสมัครงานหลังสำเร็จการศึกษาในโอกาสต่อไปอีกด้วย นับเป็นโอกาสที่ดีเพิ่มเติมแก่นักศึกษาในการได้มาศึกษาดูงานครั้งนี้อีกด้วย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ดร.ไสว ศิริทองถาวร : ภาพข่าว