หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ข่าว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ...
2018-09-06 14:01:15
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการจั ...
2018-09-06 14:00:11
ผลงาน "บล็อกไม้" รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ผลงาน "บล็อกไม้" ของ ดร.ไสว ศิริทองถาวร นายเชิงชาย ธรรมเกสร แล ...
2018-09-06 13:59:22
การใช้โปรแกรม Minitab
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitabเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ...
2018-09-06 13:57:50
ศึกษาดูงาน Ajinomoto
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกั ...
2018-09-06 13:56:47
พิธีไหว้ครู และรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมพิธีไหว้ครู และรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์นักศึกษาวิชาการ ...
2018-09-06 13:55:44
ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 4 เมษายน 25 ...
2018-09-06 13:54:40
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมสร้างกิจกรรมในโครงการปันน้ำใจ ครั้งที่ 14
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมสร้างกิจกรรมในโครงการปันน้ำใจ ครั้งที่ 14เมื่อวันที่ 4-5 กุม ...
2018-09-06 13:53:35
ข่าวย้อนหลัง